رئیس جمهور غنی با شماری از بزرگان سیاسی دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با شماری از بزرگان سیاسی دیدار کرد

رئیس جمهور محمد اشرف غنی به منظور رسیدن به صلح عادلانه و پایدار و تقویت اجماع ملی و سیاسی به سلسلهءدیدارها با رهبران سیاسی و شخصیت های مطرح کشور، با استاد محمد محقق  رهبر حزب وحدت اسلامی مردمافغانستان، الحاج عزیزالله دین محمد شخصیت مطرح سیاسی و جهادی و محمد اسماعیل غضنفر شخصیت مطرح وتاجر ملی، به گونه جداگانه دیدار کرد.

در این دیدارها، رئیس جمهور غنی مشوره های آنان را استماع نموده و در خصوص گام های بعدی با آنان بحث وتبادل نظر نمود.