رئیس جمهور غنی با رؤسای مجلسین شورای ملی، نشست مشورتی نمود

رئیس جمهور محمد اشرف غنی به سلسلۀ نشست های مشورتی با رهبران سیاسی و شخصیت های مطرح کشور، شام امروز با میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه و فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه، به گونه جداگانه دیدار کرد

رئیس جمهور غنی مشورت های رؤسای مجلسین شورای ملی را در مورد تقویت اجماع ملی و سیاسی و تامین صلح عادلانه و پایدار استماع کرد و با آنان در مورد اقدامات آینده در این راستا، بحث و تبادل نظر نمود.