صحبت تیلفونی رئیس جمهور غنی با رؤسای جمهور قزاقستان و قرغیزستان

صحبت تیلفونی رئیس جمهور غنی با رؤسای جمهور قزاقستان و قرغیزستان


رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز طی تماس های جداگانه تیلفونی با رؤسای جمهور قزاقستان و قرغیزستان صحبت نمود و عید سعید فطر را به همدیگر تبریک گفتند.


در این مکالمه های تیلفونی، رئیس جمهور کشور با آنان در خصوص روابط دوجانبه، اتصال منطقوی و پروسه صلح افغانستان صحبت نمود.


روسای جمهور قزاقستان و قرغیزستان، ضمن حمایت از افغانستان دموکراتیک و صلح آمیز، بر تداوم همکاری های شان در عرصه های مختلف با افغانستان، اطمینان دادند.