اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به حملۀ تروریستی بالای موتر حامل استادان پوهنتون البیرونی

ارگ، کابل: با تاسف فراوان امروز موتر حامل استادان پوهنتون البیرونی هدف ماین جاسازی شدۀ دشمنان مردم افغانستان در مسیر راه کاپیسا قرار گرفت که در اثر آن شماری از استادان، شهید و زخمی شدند.

رئیس جمهور غنی ضمن محکوم نمودن این حملۀ تروریستی، گفت که دشمنان افغانستان یکبار دیگر ضدیت شانرا با علم و دانش و ترقی و تعالی کشور نشان دادند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که تروریستان با انجام اینگونه جنایات شان نمی توانند عزم و ارادۀ استادان و دانشمندان ما را برای تربیت نسل آینده، تضعیف نمایند.

رئیس‌ جمهور ضمن اینکه به ارگان های مربوطه بخاطر بررسی همه جانبه این رویداد هدایت صادر کرد، مراتب تسلیت و غمشریکی عمیق خویش را به خانواده های شهدا ابراز نموده و برای مجروحین صحتمندی کامل از درگاه ایزد متعال، استدعا می‌کند.#