دیدار رئیس جمهور با هیات بین الوزارتی ایالات متحدۀ امریکا

دیدار رئیس جمهور با هیات بین الوزارتی ایالات متحدۀ امریکا

رئیس جمهور محمد اشرف غنی قبل از ظهر امروز با هیات بین الوزراتی ایالات متحدۀ امریکا که در رأس آن زلمی خلیلزاد نمایندۀ خاص وزارت امور خارجه آن کشور در خصوص صلح افغانستان قرار داشت، دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، هر دو جانب در مورد گسترش همکاری ها و تداوم روابط سیاسی، دیپلوماتیک، امنیتی، دفاعی و اقتصادی بحث و تبادل نظر نمودند.

جانب هیات ایالات متحدۀ امریکا در این گفتگو، با یادآوری از تداوم کمک سالانۀ ۳،۳ میلیارد دالری حکومت آن کشور به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، پیام حکومت ایالات متحدۀ امریکا را در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی به ویژه قوای هوایی و بخش های اقتصادی و حقوق بشری، ابراز کرد.

هیات مذکور خاطرنشان نمود که بخاطر رسیدن به هدف مطلوب که همانا افغانستان مستقل، متحد، بی طرف، دموکراتیک و صلح آمیز است، تلاش می کنیم، تا دستآوردهای دو دهۀ گذشته حفظ و تقویت گردد.

در اخیر دیدار، هر دو جانب روی توسعه همکاری ها و تداوم مناسبات سیاسی، اقتصادی، دیپلوماتیک و امنیتی تاکید نمودند.

گفتنی است که بحث های هیات متذکره با حکومت افغانستان در محورهای حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی و همکاری ها در عرصه های حقوق بشری و اقتصادی در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.