جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی، برگزار شد

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی، برگزار شد

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی ظهر امروز با اشتراک اعضای کابینه و والیان از طریق ویدیوکنفرانس، تدویر یافت.

در این جلسه که در ارگ انجام شد، ابتدا طرح مقررۀ کادر ادارۀ تفتیش با اصلاح یک مورد در پرنسیب تصویب گردید.

همچنان کابینه در خصوص بسته اصلاحاتی وزارت امور خارجه صحبت کرد و رئیس جمهور به مسئولین آن وزارت هدایت داد تا این بسته اصلاحاتی را در مدت سه ماه عملی نموده و مقام عالی ریاست جمهوری را در زمینه اطمینان دهند.

سپس اعضای کابینه و والیان طی بحث های آزاد، دیدگاه های شان را در مورد پروسه صلح، تقویت اجماع ملی و سیاسی، نقش اعضای کابینه در جهت دفاع از نظام، چگونگی ارائه خدمات موثر و ارزنده از سوی ادارات دولتی، ایجاد میکانیزم واضح غرض رسیدگی به مشکلات و شکایات شهروندان و سایر موضوعات، شریک نمودند.

جلسه کابینه فیصله کرد که بحث های آزاد هر دو هفته یکبار تکرار شود تا اعضای کابینه و والیان برعلاوۀ امور مربوطه، دیدگاه های شان را در مورد مسایل مهم ملی کشور نیز مطرح نمایند.