دومین نشست رئیس جمهور با هیات بین الوزارتی ایالات متحدۀ امریکا

دومین نشست رئیس جمهور با هیات بین الوزارتی ایالات متحدۀ امریکا

دومین نشست به ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی با هیات بین الوزارتی ایالات متحدۀ امریکا که در رأس آن زلمی خلیلزاد نمایندۀ خاص وزارت امور خارجه آن کشور در خصوص صلح افغانستان قرار دارد، برگزار شد.

در این نشست که عصر امروز در ارگ انجام شد و معاونین ریاست جمهوری و شماری از اعضای کابینه نیز حضور داشتند، روی فصل جدید همکاری ها میان افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا در عرصه های مختلف به ویژه تداوم مناسبات سیاسی، اقتصادی، دیپلوماتیک و امنیتی صحبت های مفصل صورت گرفت.

هیات بین الوزراتی ایالات متحدۀ امریکا یکبار دیگر تعهد حکومت آن کشور را بخاطر کمک به افغانستان در عرصه های متذکره، ابراز داشت.

در مقابل، رئیس جمهور غنی ضمن قدردانی از ادامه این کمک ها، گفت که فصل جدید مناسبات افغانستان با جامعۀ بین المللی به ویژه با ایالات متحدۀ امریکا به عنوان همکار استراتیژیک ما، باعث تحکیم روابط میان دو کشور خواهد شد و دولت های دو کشور بحث های خویش را ادامه خواهند داد.#