ملاقات تودیعی رئیس جمهور با سفیر غیر مقیم بلجیم

ملاقات تودیعی رئیس جمهور با سفیر غیر مقیم بلجیم

رئیس جمهور محمد اشرف غنی قبل از ظهر امروز با فلیپ برونچاین سفیر غیرمقیم بلجیم برای افغانستان، ملاقات تودیعی نمود.در این دیدار که در ارگ انجام شد، در مورد همکاری های دوجانبه، پروسۀ صلح افغانستان و فصل جدید همکاری ها میان افغانستان و جامعۀ بین المللی، صحبت گردید.رئیس جمهور غنی ضمن اینکه برای فلیپ برونچاین در ماموریت های آینده اش آرزوی موفقیت نمود، از کمک و همکاری بلجیم طی دو دهۀ اخیر به افغانستان به ویژه همکاری نیروهای آن کشور در چوکات ماموریت حمایت قاطع قدردانی کرد و نقش بلجیم را در حفظ ارزش های مشترک مهم خواند.در مقابل، سفیر غیر مقیم بلجیم ضمن خرسندی از ماموریت خویش در افغانستان، حفظ دستآوردهای دو دهۀ پسین به ویژه حقوق زنان و ارزش های حقوق بشری را ارزشمند عنوان نمود و از تداوم همکاری های کشورش با افغانستان اطمینان داد.