دیدار رئیس جمهور غنی با محمد شفیق گل آغا شیرزی

دیدار رئیس جمهور غنی با محمد شفیق گل آغا شیرزی

رئیس جمهور محمد اشرف غنی به سلسلۀ نشست ها با رهبران سیاسی و جهادی و شخصیت های مطرح کشور، عصر امروز با شخصیت جهادی و وزیر پیشین امور سرحدات و قبایل محمد شفیق گل آغا شیرزی دیدار کرد و با وی در خصوص مسایل ملی به ویژه پروسۀ صلح، بحث و تبادل نظر نمود.

رئیس جمهور، ضمن استماع مشورت های موصوف در مورد تقویت اجماع ملی و صلح پایدار و عادلانه، در خصوص اقدامات بعدی نیز صحبت کرد.