ملاقات تعارفی رئیس جمهور با رئیس جدید کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ

ملاقات تعارفی رئیس جمهور با رئیس جدید کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ

ملاقات تعارفی رئیس جمهور با رئیس جدید کمیتۀ بین المللی صلیب سرخرئیس جمهور محمد اشرف غنی قبل از ظهر امروز با ایلوا فیلیون رئیس جدید کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ برای افغانستان، ملاقات تعارفی کرد.در این دیدار که در ارگ انجام شد، هر دو جانب ضمن ابراز نگرانی در مورد تشدید خشونت ها در افغانستان که باعث تلفات ملکی و نظامی شده است، آنرا غیر قابل قبول دانستند.رئیس اسبق کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ برای افغانستان ضمن معرفی ایلوا فیلیون به عنوان رئیس جدید این نهاد، گفت که ما با ادارات و سکتور امنیتی و دفاعی افغانستان بخاطر حمایت از این نیروها مطابق قوانین بین المللی حقوق بشری کار می کنیم و در صورت وقوع تخلفات، آنرا بررسی و اقدامات اصلاحی را روی دست می گیریم.موصوف افزود که کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ برای افغانستان با هیات مذاکره کنندۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه در تماس است تا مسایل مربوطه به قوانین بین المللی حقوق بشری به عنوان یک بحث عمده در گفتگوهای صلح مدنظر گرفته شود.در مقابل، رئیس جمهور غنی گفت که گزارشات کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ برای افغانستان بی طرفانه نیست و باید به اساس منشور این نهاد تهیه و نشر گردد، به گونۀ مثال واکنش این نهاد در قسمت ماین گذاری ها وجود ندارد.رئیس جمهور تصریح کرد که در گفتگوهای صلح در دوحه، به بحث حقوق بشری هیچگونه توجه ای صورت نگرفته است و باید این موضوع جزء مهم این بحث قرار داده شود. وی تاکید کرد که ما گفتگوهای صلح را قبول داریم، اما جانب طالبان حاضر به گفتگو نیستند.رئیس جمهور کشور با اشاره به تصمیم خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، گفت که با این کار وضاحت و فصل جدید روابط به میان آمده و حمایت ایالات متحدۀ امریکا را با خود داریم، اما تاکید ما بالای خودکفایی افغانستان است تا از کمک های بین المللی بی نیاز شویم و مدیریت آب و عملی سازی پروژه های مهم زیربنایی، ما را به این هدف خواهد رساند.