دیدار رئیس جمهور با نمایندگان مردم هرات در شورای ملی و شورای ولایتی

دیدار رئیس جمهور با نمایندگان مردم هرات در شورای ملی و شورای ولایتی

رئیس جمهور محمد اشرف غنی قبل از ظهر امروز در سفرش به ولایت هرات، با نمایندگان مردم آن ولایت در شورای ملی و شورای ولایتی، دیدار کرد.

در این دیدار که در قول اردوی ۲۰۷ ظفر انجام شد، ابتدا آنان ضمن خوش آمدید به رئیس جمهور و هیات همراه اش، در مورد وضعیت عمومی ولایت هرات معلومات دادند و خواست ها و پیشنهادات شانرا در عرصه های مختلف با رئیس جمهور شریک ساختند.

نمایندگان مذکور حمایت شانرا از نیروهای امنیتی و دفاعی و نظام جمهوریت ابراز کردند و گفتند که از خیزش های مردمی در چوکات ارگان های امنیتی و دفاعی حمایت صورت گیرد. همچنان آنان آمادگی کامل شانرا بخاطر مبارزه با دشمن، اعلام نمودند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های نمایندگان متذکره، گفت که هرات برای ما اولویت دارد و در این ولایت، سرمایه گذاری های خوبی صورت گرفته است و اقدامات بیشتر بخاطر بهبود آن انجام می شود.

رئیس جمهور از نمایندگان هرات در شورای ملی و شورای ولایتی خواست که طرح ها و پیشنهادات شانرا بخاطر بهبود امور با ریاست جمهوری شریک سازند.