عید مبارکی رئیس جمهور با هموطنان اهل هنود و سیک

عید مبارکی رئیس جمهور با هموطنان اهل هنود و سیک

رئیس جمهور محمد اشرف غنی، قبل از ظهر امروز پس از ادای نماز عید سعید اضحی، با هموطنان اهل هنود و سیک دیدار و مصافحه نمود و عید سعید قربان را به آنها تبریک گفت.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، ابتدا سناتور انار کلی هنریار صحبت کرده، گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افتخار ماست و ما بخاطر حمایت از قوای مسلح و نظام جمهوریت از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نمی نماییم.

خانم هنریار از توجه رئیس جمهور در خصوص بازسازی اماکن اهل هنود و سیک و شجاعت و ایستادگی اش در مسایل ملی، تشکر کرده، گفت که این ایستادگی برای ما روحیه می بخشد.

در مقابل، رئیس جمهور غنی صحبت نموده، گفت که موقف ما در مورد هموطنان اهل هنود و سیک، از قانون اساسی سرچشمه می گیرد و جایگاه آنان در نزد ما با اهمیت و بالاست.

رئیس جمهور با بیان اینکه اکنون در شرایط خاص قرار داریم، گفت که ایستادگی و بسیج سرتاسری برای دفاع از وطن شکل گرفته و امروز باید در کنار هم متحداً در برابر دشمن مبارزه کنیم.