عید مبارکی رئیس جمهور با خانواده های شهدا و مجروحین نیروهای امنیتی و دفاعی

عید مبارکی رئیس جمهور با خانواده های شهدا و مجروحین نیروهای امنیتی و دفاعی

رئیس جمهور محمد اشرف غنی، قبل از ظهر امروز طی تماس های جداگانه تیلفونی با شماری از خانواده های شهدا و مجروحین نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، ضمن احوال گیری، عید سعید اضحی را به آنان تبریک گفت.

در این تماس های تیلفونی، رئیس جمهور یکبار دیگر ضمن ابراز تسلیت به آنان و آرزوی بهشت برین به شهدا، گفت که حکومت از تمام امکانات بخاطر رسیدگی به خانواده های شهدا و مداوای مجروحین نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، استفاده می کند.

در مقابل، ورثۀ شهدا و مجروحین ضمن ابراز امتنان از تماس تیلفونی و دلجویی رئیس جمهور، عید سعید اضحی را به وی و تمام نیروهای شجاع و دلیر امنیتی و دفاعی کشور تبریک گفتند.