عید مبارکی رئیس جمهور با متقاعدین ارگان های امنیتی و دفاعی کشور

عید مبارکی رئیس جمهور با متقاعدین ارگان های امنیتی و دفاعی کشور

رئیس جمهور محمد اشرف غنی، ظهر امروز طی ضیافت چاشت، با متقاعدین نیروهای امنیتی و دفاعی کشور دیدار کرد و عید سعید قربان را به آنها تبریک گفت.

در این دیدار که در قصر سلام خانۀ ارگ انجام شد، ابتدا جنرال نورالحق علومی نمایندۀ خاص رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب و سترجنرال عبدالله حبیبی رئیس کمیسیون مؤظف در امور امنیتی صحبت کردند و عید سعید اضحی را به رئیس جمهور و ملت افغانستان، تبریک گفتند.

آنان خاطرنشان کردند که متقاعدین جزء نظام جمهوریت و نیروهای امنیتی و دفاعی هستند و آماده می باشند تا از تجربه های شان در بخش های مختلف استفاده صورت گیرد و در کنار هم قطاران خویش قرار بگیرند.

رئیس جمهور غنی ضمن تبریکی عید سعید اضحی به آنان، گفت که شما جنرالان متقاعد سرمایه های معنوی کشور هستید و از تجربه و دانش بلند برخوردار می باشید.

رئیس جمهور خطاب به آنان گفت که مشورت های شما در مورد جنگ، پلانگذاری و سوق و اداره مهم است و می شود از آن در زمینه های مختلف استفاده صورت گیرد.

رئیس جمهور کشور گفت که امروز عید سرباز و همۀ نیروهای امنیتی و دفاعی کشور می باشد و جای افتخار است که در این شرایط مهم خیزش های مردمی می خواهند تحت چتر و مدیریت سکتور امنیتی و دفاعی، فعالیت های شان را در راستای مبارزه با دشمن و حراست از تمامیت ارضی و نوامیس ملی به پیش ببرند.