صفحه نخست / حرم سرا

1I2A9489

1I2A9489
Picture 1 of 12

حرمسرای از اولین ساختمان‌های ارگ به شمار می‌رود که پس از کوتی باغچه کار اعمار آن آغاز شد. حرم سرای کابل تحت ریاست و سر پرستی عمومی سردار حبیب الله خان در سنۀ (۱۳۰۸) قمری مطابق سال (۱۲۶۹) شمسی در مرحلۀاکمال رسید.

حرمسرای دارای ۳۳ اتاق است  و برای بودوباش خانواده‌های شاهان ساخته شده بود. در حرمسرا اعضای خانواده‌های شاهان می‌زیستند که تشکیلات مکمل برای خدمت به این خانواده‌ها در نظر گرفته شده بود. حرمسرای ارگ از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین حرمسرا‌های عصر خود به شمار می‌رفت.