صفحه نخست / قصر چارچنار

قصر چارچنار

قصر چارچنار
Picture 1 of 9

این قصر در قسمت جنوب غرب قلعۀ ارگ، در وسط کوتی باغچه و تعمیر قبلی آرشیف، مقابل چهارچنار ارگ، در سه طبقه اعمار شده است. کار اعمار قصر چهارچنار درسال ۲۰۰۸ آغاز و در سال ۲۰۱۰ به پایان رسید. این قصر به کمک مالی جمهوریت خلق چین و به وسیله انجینیران این کشور ساخته شد. قصر چهارچنار برای برگزاری کنفرانس‌ها و نشست‌های رسمی ساخته شده است. طبقۀ اول آن تالار نسبتاً بزرگ دارد که برای هرگونه کنفرانس و نشست از آن استفاده می‌شود. به گونۀ مثال نشست‌های کابینه در همین تالار برگزار می‌شود. همچنان کنفرانس‌های مطبوعاتی رئیس‌جمهور، مراسم امضای قراردادهای پروژه‌های ملی، دیدارهای رئیس‌جمهور با مردم، مسوولان و کارمندان حکومتی، جشن‌ روزهای ملی و مذهبی و سایر مراسم‌ در همین قصر دایر می‌شود. این قصر در سال ۲۰۱۰میلادی از سوی رئیس‌جمهور آن زمان، سفیر جمهوری خلق چین در افغانستان و نمایندگان حکومت چین افتتاح شد.