صفحه نخست / آرشیف

آرشیف ارگ ریاست جمهوری در ادوار مختلف تحت اثر ادارات مختلف داخل ارگ ریاست جمهوری فعالیت خویش را رسما بعد از استقلال کشور آغاز نموده است اما در بین اسناد که در ارشیف وجود دارد نشان دهنده اسناد ماقبل استقلال نیز میباشد.این اسناد در گذشته الی سال های ۱۳۷۱-۱۳۷۰ به خوبی حفاظت و نگهداری میگردید. اما بعد از بروز حادثات و جنگ های داخلی در حالت رتبار گاه در یک تعمیر و گاه در تعمیر دیگر سرگردان بود که از اثر بی پروایی بعضی از اسناد به شکل معیاری وجود نداشت و در حین ضرورت روز ها و ماه ها راد ر بر میگرفت تا سند مورد نظر دریافت گردد.

بنا به هدایت محمد اشرف غنی ریس جمهور تعمیر آرشیف جدید اعمار و تمام اسناد از زیر آوار ها که در حالت بد قرار داشت جمع اوری و انتقال گردید و به تاریخ ۲۸ سرطان سال ۱۳۹۷ توسط ریس جمهور محمد اشرف غنی افتتاح گردید. باید گفته شود که که تعمیر ارشیف جدید مطابق به معیار های آرشیف داری نوین بنا گردیده است.