صفحه نخست / کمیسیون عالی توسعه شهری

جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری به ریاست رئیس جمهور غنی دایر شد

تاریخ نشر: ١۴ میزان, ١٣٩٨

جلسۀ شورای عالی توسعه شهری شام روز گذشته به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در قصر چهارچنار ارگ برگزار شد. در این جلسه روی مشکلات و دستآوردهای شاروالی شهر قلات مرکز ولایت زابل، طرزالعمل صدور جواز ساختمانی، لایحه وظایف برای چهار ترمینل ترانسپورتی در چهار سمت کابل و طرح انکشاف چمن حضوری، بحث همه جانبه صورت گرفت. در نخست، صدرالدین زیور شاروال شهر قلات مرکز ولایت زابل پرزنتیشن...

شورای عالی توسعۀ شهری پالیسی مسکن را تصویب کرد

تاریخ نشر: ٢٥ حمل, ١٣٩٨

جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگبرگزار گردید. در این جلسه روی پالیسی مسکن، طرزالعمل استفادۀ مؤثر زمین و املاک دولتی و پالیسی زون بندی‌های ساختمانی ولایات و ولسوالی‌های افغانستان، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. ابتدا، سیداحمد پوپل رئیس برنامۀ ملی مسکن وزارت اراضی و شهرسازی، پالیسی مسکن را به جلسه ارائه کرده، گفت که این پالیسی بر بنیاد مادۀ ۱۴ قانون اساسی ترتیب...

رئیس‌جمهور غنی: در اعمار ساختمان‌ها باید از مواد داخلی و محلی استفاده...

تاریخ نشر: ٢٣ جدی, ١٣٩٧

جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان دایر گردید. در این جلسه که قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید، ابتدا محمدجواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی، گزارش خویش را در خصوص پلان تطبیقی ادغام وزارت شهرسازی و مسکن و ادارۀ اسبق اراضی با تمرکز به زمینه‌سازی برای انکشاف یک دیدگاه مدون یا نقشۀ راه، ارائه کرد. وی در رابطه به تاریخچۀ وزارت شهرسازی و مسکن...

ماستر پلان ولایت خوست تصویب شد

تاریخ نشر: ٢٢ میزان, ١٣٩٧

شورای عالی توسعۀ شهری قبل از ظهر امروز به ریاست رئیس‌جمهورغنی، ماستر پلان خوست را که شامل مساجد، سالون‌های ورزشی و لیلیه برای محصلین می‌باشد، تصویب کرد و بر حل مشکل پارک‌های صنعتی و میدان هوایی خوست تأکید شد. در این جلسه که در ارگ انجام شد، رئیس‌جمهور هدایت داد تا هیئتی از شاروالی خوست در هماهنگی با سکتور خصوصی در زمینۀ تطبیق کمپلکس خوست کار کنند. وی گفت که زمین...

جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری به ریاست رئیس جمهور غنی برگزار شد

تاریخ نشر: ٠٢ میزان, ١٣٩٧

جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز در ارگ دایر گردید. در این جلسه، روی طرح ها، دستآوردها و چالش های شاروالی مهترلام، معرفی مرکز تحقیقات و رشد ظرفیت های شهری و دورنمای آن و طرح پلان انکشاف منطقوی ولایت کاپیسا، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. ابتدا نظیف الله الکوزی شاروال مهترلام در مورد برنامه های انکشاف شهری و دستآوردها و چالش های شاروالی مهترلام صحبت کرد. وی در زمینۀ ارائه...

چارچوب طراحی شهر کابل، تصویب گردید

تاریخ نشر: ٢١ اسد, ١٣٩٧

جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری، شام روز گذشته به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید و روی چارچوب طراحی شهر کابل و پلانگذاری توزیع جایداد بدیل برای توسعۀ سرک‌های شهید مزاری و عرفانی، بحث و تبادل نظر نمود. در آغاز جلسه، تیم ساساکی از طریق ویدیو کنفرانس، چارچوب طراحی شهر کابل را ارائه کرد و گفت: طرح متذکره، جایگزین طرح جایکا گردیده است و در پنج بخش طراحی شده که...

رئیس جمهور غنی: در دیزاین ساختمانی شهرها از معماری سنتی کشور استفاده...

تاریخ نشر: ٠٦ سرطان, ١٣٩٧

جلسۀ شورای عالی توسعه شهری قبل از ظهر امروز به ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ، روی ماستر پلان شهری ولایت بامیان بحث کرد. این ماستر پلان که از سوی پوهنتون فلورانس به کمک کشور ایتالیا ترتیب گردیده است، از سوی خانم میرلا استاد پوهنتون متذکره به جلسه شریک گردید و موصوف پیرامون سروی انجام‌شده و پلان تازه شهر بامیان به شمول میدان هوایی و ساحات توریستی آن...

جلسۀ شورای عالی توسعه شهری، پلان ساخت کامپلکس های اداری ولایات هرات...

تاریخ نشر: ٠٦ جوزا, ١٣٩٧

جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری قبل از ظهر امروز تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌‌‌‌جمهوری اسلامی افغانستان، طرح بهبود مدیریت زباله های شهری در شهر کابل، چارچوب انکشاف استراتیژیک در پنح ولایت کشور و پلان ساخت کامپلکس‌های اداری ولایات هرات و ننگرهار را مورد بحث و ارزیابی قرار داد. در این جلسه که در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید، ابتدا احمد بهزاد غیاثی رئیس تنظیف شاروالی کابل، طرح بهبود مدیریت زباله های شهری در شهر کابل را ارائه کرد. وی در خصوص زیربناهای اساسی و...

رئیس جمهور غنی در جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری: فهرست مکان های...

تاریخ نشر: ٢٢ حمل, ١٣٩٧

جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری قبل از ظهر امروز تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، پیشرفت کار مسجد جامع حضرت عمر فاورق(رض) در ولایت کندهار، پروژۀ مجتمع فرهنگی پروفیسور غلام محمد میمنگی، رسیدگی به قضایای مجتمع رهایشی گلستان، طرزالعمل تسلیمی پروژه ها بعد از تکمیلی به شاروالی ها و پلان انکشافی شهرک استاد کمال‌الدین بهزاد برای عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی را مورد بحث و ارزیابی قرار داد. در این جلسه که در ارگ دایر گردید، ابتدا روشان...

تحت ریاست رئیس‌جمهور غنی، جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری در ماشین خانۀ...

تاریخ نشر: ٢٢ حوت, ١٣٩٦

جلسه شورای عالی توسعۀ شهری تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته در ماشین‌خانۀ شهر کابل دایر گردید و در آن روی طرح بهبود اطراف دریای کابل، گزارش پیشرفت کامپلکس اداری ساحۀ دارالامان و پروژه های زودرس با ساساکی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در آغاز جلسه، رئیس‌جمهور غنی کلید یک باب اپارتمان را به نجیب الله سرباز اسبق تولی اول کندک چهارم لوای دوم فرقۀ عملیات‌های خاص که سال قبل در...