صفحه نخست / کمیسیون تدارکات ملی

کمیسیون تدارکات ملی، ۹ مورد تدارکاتی به شمول پروژه‌ی ساخت ۳۷۷ باب...

تاریخ نشر: ۲۳ - میزان - ۱۳۹۸

جلسه‌ی کمیسیون تدارکات ملی، شام دیروز به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، در ارگ برگزار گردید. در این نشست ۱۰ مورد تدارکاتی به بحث و بررسی گرفته ‌شد که در نتیجه، ۹ مورد آن به ارزش بیش از ۵.۶ میلیارد افغانی از سوی این کمیسیون منظور گردید و موارد مظور شده قرار ذیل است: قرارداد پروژه‌ی اعمار ۳۷۷ باب مسجد در ۳۴ ولایت کشور، مربوط اداره‌ی عملیاتی و حمایوی...

۷ مورد تدارکاتی به شمول پروژه ساخت سرک غور- هرات، منظور شد

تاریخ نشر: ۱۶ - میزان - ۱۳۹۸

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، ۱۲ مورد تدارکاتی را مورد بحث قرار داد که در نتیجه، به شمول پروژۀ ساخت سرک غور- هرات به طول ۱۱،۷۱۰ کیلومتر، هفت مورد تدارکاتی را به ارزش بیش از ۲.۵ میلیارد افغانی منظور کرد. در این جلسه که در ارگ انجام شد، همچنان کمیسیون روی برخی از گزارشات تحقق هدایات فیصله های قبلی خویش بحث کرد که شماری از آن مورد تأیید قرار گرفت  و بعضی از آن ها...

منظوری۵۴ مورد تدارکاتی به شمول پروژۀ اعزام ۱۰۰۰ کارگر به بیرون از...

تاریخ نشر: ۳۱ - سنبله - ۱۳۹۸

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز گذشته در ارگ برگزار گردی در این جلسه، ۵۸ مورد تدارکاتی به بحث و بررسی گرفته شد که در نتیجه، ۵۴ مورد آن به ارزش بیش از ۱۱ میلیارد افغانی از سوی این کمیسیون منظور شد. سپس د افغانستان برشنا شرکت، درخواست هدایت پیرامون پروژۀ تهیه و خریداری تیل دیزل مورد ضرورت جنراتورها و دستگاه حرارتی...

منظوری ۲۱ مورد تدارکاتی به شمول اعمار سرک کنر الی نورستان

تاریخ نشر: ۰۱ - اسد - ۱۳۹۸

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته، در ارگ تدویر یافت. در این جلسه، ۲۳ مورد تدارکاتی به بحث گرفته شد که در نتیجه، ۲۱ مورد آن به ارزش بیش از ۳.۶۵ میلیارد افغانی از سوی این کمیسیون منظور گردید. حین بحث بالای پروژۀ اعمار سرک کنر الی نورستان، رئیس‌جمهور غنی آغاز کار اسفالت سرک را به مردم نورستان تبریک گفت و بر تطبیق و نظارت همه‌جانبۀ این پروژه از سوی وزارت ترانسپورت،...

منظوری ۲۱ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از یک میلیارد افغانی

تاریخ نشر: ۲۴ - سرطان - ۱۳۹۸

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته در ارگ تدویر یافت. در این جلسه، ۲۱ مورد تدارکاتی به بررسی گرفته شد که در نتیجه، تمامی آن به ارزش بیش از ۱.۱ میلیارد افغانی منظور گردید. همچنان تمدید میعاد قراردادهای پروژه های ترمیمات اساسی قصرهای دارالامان و تاج بیک مربوط اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی، تدارک و نصب میترهای برق مورد...

منظوری ۱۴ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۳.۸ میلیارد افغانی در...

تاریخ نشر: ۱۸ - سرطان - ۱۳۹۸

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته در ارگ دایر گردید. در این نشست ۱۶ مورد تدارکاتی به بررسی گرفته شد که در نتیجه، ۱۴ مورد آن به ارزش بیش از ۳.۸ میلیارد افغانی از سوی کمیسیون منظور شد. در این نشست، تمدید میعاد پروژۀ اعمار ۱۰۲ باب انتظارگاه شفاخانه ها مربوط واحد عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری نیز از سوی اعضای کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید. علاوه بر...

منظوری ۱۷ مورد تدارکاتی به‌شمول پروژۀ اعمار بند آبگردان و حفر کانال...

تاریخ نشر: ۱۰ - سرطان - ۱۳۹۸

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز گذشته در ارگ برگزار شد. در این جلسه، ۱۸ مورد تدارکاتی به بحث و بررسی گرفته شد که در نتیجه، ۱۷ مورد آن به ارزش بیش از ۲.۳۵ میلیارد افغانی از سوی این کمیسیون منظور گردید. حین بحث بالای پروژۀ تهیه و تدارک یک قلم نان خشک مربوط وزارت امور داخله، رئیس‌جمهور غنی یکبار دیگر بر دقت در تعیین قیمت تخمینی تاکید کرده...

منظوری ۱۷ پروژه به ارزش بیش از شش میلیارد افغانی در کمیسیون...

تاریخ نشر: ۰۳ - سرطان - ۱۳۹۸

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در ارگ برگزار شد.  در این جلسه، ۳۳ مورد تدارکاتی مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه ۱۷ پروژه جدید به ارزش  بیش از شش میلیارد افغانی منظور گردید. همچنان در جلسه کمیسیون تدارکات ملی حین بحث روی پروژه دآریانا افغان هوایی شرکت، رئیس جمهور غنی تاکید کرد که کوتاهی در انتقال حجاج افغان قابل قبول نیست. رئیس جمهور هدایت داد تا وزارت...

کمیسیون تدارکات ملی ۱۰ مورد تدارکاتی به شمول پروژه توربین بند پارنده...

تاریخ نشر: ۰۵ - جوزا - ۱۳۹۸

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر دلگشا ارگ، دائر گردید. در این جلسه ۱۱ مورد تدارکاتی مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه ۱۰ مورد آن به ارزش بیش از ۵۳۳ میلیون افغانی پس از بحث و بررسی از سوی این کمیسیون منظور گردید. موارد منظور شده قرار ذیل می باشند: -  قرارداد پروژه انکشاف شهرهای افغانستان، مطالعات...

منظوری ۱۸ مورد تدارکاتی به شمول منظوری تعدیل قراردادهای معادن کرومایت

تاریخ نشر: ۲۹ - ثور - ۱۳۹۸

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری تدویر یافت. در این جلسه ۱۹ مورد تدارکاتی بررسی شد که در نتیجه ۱۸ مورد آن به ارزش بیش از ۳.۵۹ میلیارد افغانی پس از بحث و بررسی منظور گردید. علاوه برآن گزارش هیات مؤظف وزارت ترانسپورت پیرامون پروژۀ سرک حلقوی بلخ (مزارشریف) پس از استماع مورد تایید کمیسیون تدارکات ملی...