رئیس جمهور غنی: کابل باید با مدیریت آب و زمین به یک شهر امید مبدل شود

رئیس جمهور غنی: کابل باید با مدیریت آب و زمین به یک شهر امید مبدل شود

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز با اعضای مرکز تحقیقات ملی آب و محیط زیست در ارگ دیدار کرد.

در این دیدار ابتدا عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی صحبت کرده، گفت که روی نظریات ارائه شده از سوی رئیس جمهور در مورد بهبود مرکز تحقیقات ملی آب و محیط زیست، کار صورت گرفته است.

وی افزود که بخاطر جلوگیری از تداخل وظیفوی و تورم تشکیلاتی این مرکز، روی یک طرح کار شده است و با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز در این زمینه بحث ها جریان دارد.

بعداً محمد سعید کاکړ رئیس پوهنتون پولی تخنیک و شمار دیگری از استادان در مورد اهمیت آب و تحفظ آن به‌خصوص آب های شیرین صحبت کرده، گفتند که در قسمت حفظ آب کابل هماهنگی میان ادارات مربوطه به وجود آید.

سپس شاه زمان میوندی رئیس اداره حفاظت از محیط زیست، صحبت کرد و حمایت اداره مربوطه خویش را از  مرکز تحقیقات ملی آب و محیط زیست ابراز نمود.

متعاقباً تعدادی از استادان پوهنتون های کابل و پولی تخنیک، پیشنهادات شان را در موارد مختلف بخصوص بیشتر شدن کارهای عملی محصلین ارائه نمودند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان، گفت که کابل باید با مدیریت آب و زمین به یک شهر امید مبدل شود. وی افزود که کلستر واضح بین پوهنتون ها و وزارت خانه ها به میان آید و همچنان از آنان خواست تا دروس تئوریک و عملی را با هم یکجا کنند.

رئیس جمهور به عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی هدایت داد تا چند مرکز تحقیقات ملی آب و محیط زیست را در ولایات نیز ایجاد نماید و به زودترین فرصت بالای تشکیل مرکز متذکره نیز کار کند تا بودجه آن از طریق وزارت مالیه اجرا گردد و همچنان بودجه مراکز ولایتی در بودجه سال آینده گنجانیده شود.

رئیس جمهور غنی گفت که از ظرفیت های جوانان افغان در خارج از کشور از طریق آنلاین استفاده صورت گیرد و باید بالای مدیریت آب به یک بحث اصولی و واحد برسیم.

رئیس جمهور تصریح کرد که در هر پروژه باید یک بخش برای تحقیقات اختصاص داده شود تا محصلین در پروژه های مربوطه، تحقیقات خویش را انجام دهند.

وی افزود که مردم افغانستان می خواهند، حرکت سریع و واقعی را در خصوص مهار آب ها و تحفظ سرحدات دریاها و ترمیم آن مشاهده کنند. وی از تیم مرکز متذکره خواست تا یک تحقیق و ارزیابی همه جانبه را در مورد دریای کابل نیز انجام دهند.#