مشخصات ولایت
معلومات مختصر نام ولایت: بلخ

مساحت: ۱۶۸۴۰ کیلو متر مربع

زون مربوط: شمال

مرکز: مزار شریف

 

جغرافیا بلخ از شمال به تاجکستان و ازبکستان، از شرق به سمنگان و کندز، از غرب به جوزجان و از شمال به سرپل هم سرحد می باشد.

 

حکومتداری والی

دو معاون

شورای ولایتی

این ولایت ۱۱ نماینده در ولسی جرگه دارد که هشت تن آن مرد و سه تن آن زنان می باشند

نفوس، مردم، زبان نفوس مجموعی این ولایت ۲۴۰۰۰۰۰ میرسد.

شش قوم در آن سکونت دارند که عبارت اند از:- پښتون، تاجک، هزاره، ازبیک، عرب، و ترکمن.

 

زبان های مروج عبارت اند از:- پښتو، دری، ازبیکی و ترکمنی.

 

ولسوالی ها بلخ، ۱۴ ولسوالی دارد که عبارت اند از:- باخ، ده دادی ،شولگره، نهرشاهی، مرمل، خلم، کلدار، شور تپه، چمتال، چهارکونت، چهاربولک، دولت آباد، کشنده و زاری.

 

معلومات اجتماعی سکتورهای صحت و معارف دراین ولایت فعال می باشد. ۵۵۴ مکتب دولتی و ۴۶ مکتب خصوصی فعالیت دارند که در آنها ۲۷۶۷۴۲ تن ذکور و ۲۲۵۶۲۳ تن اناث مشغول فراگیری درس می باشند. همچنان به تعداد ۱۳۳۹۸ تن از طبقۀ ذکور واناث در مکبت های خصوصی درس میخوانند.

در بلخ، یک پوهنتون دولتی و ده پوهنتون خصوصی فعالیت دارد. همچنان ۱۲ انستیتوت دولتی و سه انستیتوت خصوصی فعالیت دارند. در مجموع بلخ، ۱۱۵۳۱ تن معلمین ذکور و اناث مشغول تدریس می باشند.

این ولایت ۱۰۲ مرکز صحی دولتی و خصوصی دارد. ۲۸ شفاخانه و ۱۰۲ مرکز صحی اجتماعی موجود می باشد.

دراین ولایت معادن مواد ساختمانی و شیشۀ کوارتز موجود می باشد.