صفحه اصلی / دروازۀ عمومی قلعۀ ارگ

دروازۀ عمومی قلعۀ ارگ به سمت شرق باز است، این دروازه را دروازۀ جنگی نیز می‌گویند؛ اما حالا به دروازۀ بیرق مشهور است. بالای این دروازه پرچم ملی افغانستان در اهتزاز است به همین منظور دروازۀ بیرق گفته می‌شود. این دروازۀ دوپله‌ای ارگ از آهن و چوب ساخته شده است. زمانی که این دروازه بسته می‌بود، کارمندان ارگ از همین دروازۀ کوچک رفت و آمد می‌کردند. این دروازه ارگ به صورت مستحکم و به شکل زیبا ساخته شده است. این دروازه به دلیلی دروازۀ جنگی گفته می‌شد که استحکامات جنگی برای دفاع و جنگ در آن در نظر گرفته شده است. اطراف بیرونی دروازه به وسیلۀ دیوارها احاطه شده است که تمامی این دیوارها با تیرکش‌ها مجهز می‌باشد. به همین گونه بالای دروازه در تخت بام نیز تیرکش‌ها موجود است.قابل ذکر است که از زمان اعمار ارگ تا اکنون پرچم ملی کشور بالای این دروازه در اهتزاز بوده است.