صفحه اصلی / دروازۀ غربی

این دروازه که به دروازۀ غربی مشهور است، در قسمت غربی قلعۀ ارگ، در کنار دیوار برج غربی، در عقب حرمسرای و کوتی باغچه در سمت وزارت خارجه موقعیت دارد. دروازۀ غربی برخلاف سه دروازۀ دیگر دروازۀ دو پله‌ای کوچک است. قسمی به نظر می‌رسد در گذشته نیز یک دروازۀ فرعی بوده که کمتر از طریق آن رفت و آمد صورت می‌گرفته است و همچنان گهگاهی در حالات اضطراری از آن استفاده شده است.