صفحه اصلی / قصر الحاقیه

این قصر در مقابل دروازۀ شمالی ارگ، در وسط قصر نمبر یک و قصر نمبر دو در سال ۱۳۸۳ ساخته شد. در ابتدا قرار بر این بود که به نام قصر نمبر سه نامگذاری شود اما پس از مشورت‎ها به دلیل اینکه ساختمان مذکور مربوط قصر نمبر دو می‌شود، قصر الحاقیه نامگذاری شد. قصر الحاقیه با تلاش‌ها و مشوره‌های انجینیر محمد یوسف پشتون وزیر شهرسازی آن زمان و رامیکا احمد مشاور ریاست حفظ و مراقبت ساخته شد. سطح اتاق‌های قصر الحاقیه با سنگ مرمر زیبای سبز که از هلمند آورده شده، فرش شده است