صفحه اصلی / قصر دلکشا

BG1O8436

Picture 27 of 27

قصر دلکشای امروزی در زمان امیر حبیب الله خان در وسط  باغ  ساخته شد.و و در زمان ا فتتاح ان دلکشا نامگذاری گردید. گفته می‌شود اسکلیت فلزی این قصر از هند بریتانوی به وسیلۀ فیل‌ها آورده شده بود اما کار ساخت آن در ماه سنبلۀ سال ۱۲۹۰ آغاز شد و در ماه سنبله سال  ۱۲۹۵ که مصادف می‌شود  به ماه اگست ۱۹۱۴ میلادی، به گونۀ رسمی افتتاح شد. در کار ساخت و ساز این قصر مهندسین  انگلیسی , المانی و استرالیایی نیز شرکت داشتند.

این قصر به سبب اینکه از زیباترین و باشکوه‌ترین قصرهای آن زمان به شمار می‌رفت، دلکشا نامیده شد. سبک معماری دلکشا، مهارت‌های فنی و تخنیکی، نجاری و همچنان حکاکی آن در قصرهای آن زمان بینظر بود و در نجاری، رنگمالی و  سایر کارهای آن موادی به کار برده شده بود که در آن زمان ناممکن به نظر می‌رسید. قصر دلکشا سیزده اتاق و دو سالون دارد.