صفحه اصلی / قصر نمبر دو

قصر نمبر دو برای خانوادۀ ببرک کارمل در قسمت شمال غرب قلعۀ ارگ در همان زمان ساخته شد. در گذشته اینجا یک تعمیر زرد رنگ دو طبقه‌ای بود که زمانی دفاتر وزارت دربار و در زمان محمد داوود خان دفاتر ریاست تنظیم امور ارگ در همین تعمیر قرار داشت. این تعمیر زرد رنگ که به سبک کلاسیک ساخته شده بود با گذشت زمان کهنه و تخریب شد. در عوض سال ۱۳۵۸، کار ساخت فصر نمبر دو آغاز شد. در دورۀ رییس جمهور حامد کرزی این قصر با تلاش‌های خانم رامیکا احمد مشاور حفظ و مراقبت ریاست جمهوری بازسازی شد و از آن برای بودوباش مهمانان خارجی کار گرفته می‌شد. مهانان بلندپایه کشورهای خارجی از جمله من موهن سنگ صدراعظم هند و خانمش، احمدی نژاد رییس جمهور ایران، پرویز مشرف رییس جمهور پاکستان، دیوید کامرون صدراعظم انگلستان،  امام علی رحمان رییس جمهور تاجکستان، لورا بوش خانم رییس جمهور امریکا و خاتمی رییس جمهور ایران و خانمش و سایر مهمانان بلند رتبۀ خارجی، زمانی که به افغانستان سفر داشتند در این قصر بودوباش داشته اند. حالا بخش‌هایی از دفتر خانم اول در این قصر است.