رئیس‌جمهورغنی: برای داشتن افغانستان سبز و محیط سالم، نهال غرس نمایید

رئیس‌جمهورغنی: برای داشتن افغانستان سبز و محیط سالم، نهال غرس نمایید

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، صبح امروز به استقبال از سال و بهار نو، یک اصله نهال را در صحن ارگ ریاست‌جمهوری غرس نمود و برای یک افغانستان سبز و مترقی دعا کرد.

رئیس‌جمهورمحمداشرف غنی از همۀ شهروندان کشور خواست که برای داشتن افغانستان سبز و محیط سالم فرصت را غنیمت شمرده و در فصل سرسبزی در محیط کار و خانۀ شان نهال غرس نمایند.

در این مراسم خانم اول کشور، محمدحنیف اتمر مشاور امنیت ملی، اسدالله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، داکتر محمدهمایون قیومی مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربناها، داکتر محمداکرم خپلواک نمایندۀ خاص رئیس‌جمهور در امور سیاسی، عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی ادارۀ امور و مصطفی ظاهر رئیس ادارۀ حفاظت از محیط زیست نیز حضور داشتند.#

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0