اعلامیه مطبوعاتی در رابطه به اظهارات اخیر در مورد جهاد مقدس افغانستان

۱۳ جدی ۱۳۹۷

ارگ، کابل: پس از تجاوز اتحاد شوروی سابق به افغانستان، افغان ها در نتیجۀ یک قیام ملی به خاطر کسب آزادی خاک مقدس خویش، جهاد را آغاز کردند.

به طرفداری از اعلام جهاد مقدس افغانستان در برابر اتحاد شوروی و نکوهش این تجاوز، جهان اجماع کامل داشت و جلسۀ عمومی سازمان ملل متحد به اکثریت آرا طی یک قطعنامۀ اعتراضیه، تجاوز شوروی سابق را محکوم کرد.

همچنان وزرای خارجه ۳۴ کشور اسلامی در یک بیانیۀ مشترک، اتحاد جماهیر شوروی سابق را مقصر دانستند و بر خروج بدون قید و شرط و فوری قشون سرخ از افغانستان، تاکید کردند.

پس از تجاوز شوروی سابق، تمام رؤسای جمهور امریکا نه تنها این تجاوز را مورد نکوهش قرار دادند، بلکه حامی جهاد مقدس افغان ها باقی ماندند.

در دوران جهاد، افغان ها حملات انتحاری انجام نمی دادند و برای سایر کشورها هیچ تهدیدی را متوجه نساخته بودند.

در این مرحلۀ حساس تاریخی که جهان مملو از ابهامات و در حال تغییر است، در این چارچوب تغییر و ابهام، اکثریت کشورها در تمام عرصه ها محاسبۀ جدید دارند.

 روابط ما با دنیا بر اساس منافع مشترک تدوین شده است و نیروهای بین‌المللی در افغانستان نه تنها برای افغانستان بلکه به منظور امنیت جهان و کشورهای دوست، حضور دارند.

حکومت وحدت ملی، افغان ها به خصوص نیروهای امنیتی و دفاعی ما از ابتدا تا اکنون، برای بقای کشور و آرامش مردم، ده ها هزار قربانی داده اند. برای هرکشور منافع اش ارزشمند می باشد و اولویت ما در این شرایط حساس کشور این است که از هر نگاه اتکا به خود را بیشتر سازیم.

میان اظهارات و پالیسی رسمی کشور تفاوت وجود دارد، به همین سبب ما از حکومت دوست ایالات متحدۀ امریکا به خاطر یک سلسله اظهارات، از طریق مراجع دیپلوماتیک در خصوص بعضی از پالیسی ها وضاحت خواسته ایم و امید داریم که در آیندۀ نزدیک با ما شریک ساخته شود.