رئیس جمهور غنی، معاون وزارت امور خارجۀ ایران را به حضور پذیرفت

رئیس جمهور غنی، معاون وزارت امور خارجۀ ایران را به حضور پذیرفت

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صبح امروز سید عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران را به حضور پذیرفت.

در این دیدار که در قصر گلخانۀ ارگ انجام شد، هر دو جانب در رابطه به اهمیت مناسبات همه جانبۀ دولت با دولت، پروسۀ صلح به رهبری و مالکیت افغان ها و چگونگی استفاده بهتر از بندر چابهار بحث و تبادل نظر کردند.

معاون وزارت خارجه ایران در رابطه به دیدار اخیر مقامات ایرانی با طالبان به رئیس جمهور غنی گزارش داد و از تعهد دولت کشورش به اصل رهبری و مالکیت حکومت افغانستان در تداوم پروسۀ صلح، اطمینان داد.

همچنان در این دیدار تاکید گردید که در تمام ابعاد با هماهنگی بیشتر کار صورت گیرد تا نتیجۀ موثر به دنبال داشته باشد.