اعلامیۀ مطبوعاتی در رابطه به رویداد ولایت بدخشان

ارگ، کابل: محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان از وقوع رویداد قریۀ شپو ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان که در اثر آن، شماری از هموطنان ما جان باختند، شدیداً متاثر گردید.

رئیس‌جمهور غنی به ارگان‌های مربوطه هدایت داد تا کمک‌های عاجل را به آسیب‌دیدگان رویداد متذکره برسانند و در زمینۀ نجات آن‌عده از هموطنان ما که در زیر آوار گیر مانده اند، به‌زودترین فرصت اقدام نمایند.

همچنان رئیس‌جمهور به ادارات ذیربط هدایت داد تا در پیشگیری از وقوع چنین رویدادها در آینده، تلاش لازم به‌خرج دهند.

رئیس‌جمهور کشور مراتب همدردی و تسلیت عمیق خویش را به خانواده های قربانیان حادثۀ مذکور ابراز کرده و از بارگاه ایزد متعال برای آنان صبر و شکیبایی تمنا دارد.