رئیس جمهور غنی با بزرگان ولایات مختلف دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با بزرگان ولایات مختلف دیدار کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز با بزرگان ولایات مختلف کشور، در ارگ، دیدار نمود. 

در این دیدار بزرگان ولایات ضمن تبریکی فرا رسیدن عید سعید قربان به رئیس جمهور غنی، در رابطه به پروسه ملی انتخابات و روند صلح با رئیس جمهور بحث و تبادل نظر نمودند. آنان گفتند که مردم از جمهوری اسلامی افغانستان حمایت می کند و در انتخابات پیشرو نیز اشتراک خواهند کرد. 

بزرگان ولایات گفتند که برنامه صلح رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جامع می باشد و از آن پشتبانی خواهند کرد. 

سپس رئیس جمهور غنی عید قربان را برای بزرگان تبریک عرض نمود و گفت که ما برای صلح اراده و برنامه داریم. ما صلحِ می خواهیم که پایدار باشد و در آن عزت هر افغان نهفته باشد. وی با تاکید گفت که نباید فراموش گردد، صلح ملی است نه سمتی، حزبی و قومی و باید همه اقشار و مردم افغانستان در آن مساویانه دخیل باشند. 

رئیس جمهو کشور با اشاره ارزیابی خطرات یک پروسه صلح ناقص، گفت که ما به حیث حکومت خطرات را که یک پروسه ناقص صلح آورده می تواند با تدبیر، ارزیابی کرده ایم و حال آماده هستیم تا به طرف صلح حرکت نمائیم. 

رئیس جمهور کشور با اشاره به انتخابات پیشرو گفت که انتخابات و صلح مکمل یکدیگر اند و ملت افغانستان خواستار یک دولت قوی، کارا و مسئول می باشد و این بدون انتخابات ممکن نیست. وی افزود که انتخابات یک نیاز اساسی بوده و آمادگی ها برای برگزاری آن گرفته شده است تا در وقت و زمان معین آن برگزار گردد. 

رئیس جمهور غنی به بزرگان ولایات نامبرده تصریح کرد که آیندۀ افغانستان در داخل افغانستان، از سوی افغان ها در هر گوشه و کنار این وطن تعیین می شود، بالای برگزاری انتخابات اجماع ملی وجود دارد و مردم افغانستان خواهان انتقال صلاحیت های لازم از طریق پروسه انتخابات به رئیس جمهور آینده می باشد تا تصامیم دشوار را با قوت و تدبیر، اتخاذ نمایند.