اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به انتخاب میررحمان رحمانی بحیث رئیس ولسی جرگه شورای ملی

ارگ، کابل: محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، انتخاب میررحمان رحمانی نمایندۀ مردم ولایت پروان را بحیث رئیس ولسی جرگه شورای ملی تبریک گفت و برای موصوف در راستای خدمتگذاری به مردم افغانستان از درگاه ایزد متعال آرزوی موفقیت نمود.

همچنان رئیس جمهور غنی از اعضای ولسی جرگه شورای ملی که در انتخاب رئیس جدید این نهاد، سهم فعال گرفتند و اصل دموکراسی را به نمایش گذاشتند، ابراز امتنان کرد.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان گفت که امیدوارم قوۀ ثلاثه کشور در پرتو قانون اساسی و روحیه همکاری با همدیگر در راستای خدمت گذاری به مردم و تعالی و ترقی کشور بیشتر از پیش تلاش نمایند.