اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به حملۀ تروریستی در ولایت هلمند

ارگ، کابل: تروریستان به ادامۀ جنایات و وحشت‌آفرینی شان، امروز با انجام حملۀ تروریستی در جشن دهقان در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، شماری از هموطنان را ما را شهید و زخمی کردند.

تروریستان که دشمن خوشی، آیندۀ روشن و ترقی کشور اند، به خاطر ایجاد ترس و وحشت همیشه بالای تاسیسات ملکی، مراسم، مناسبت ها و محلات عامه حمله می کنند و با این گونه عملکردها شکست شان را در میدان جنگ کتمان می نمایند.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی ضمن محکوم نمودن این حمله تروریستی، مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده های قربانیان ابراز کرد و به مسئولین مربوطه جهت کمک به خانواده های شهدا و تداوی مجروحین هدایات لازم داد.