منظوری ۲۳ مورد تدارکاتی به‌شمول پروژۀ اعمار ساختمان بند ذخیروی آبگردان در ولسوالی قادس خوردک ولایت بادغیس

منظوری ۲۳ مورد تدارکاتی به‌شمول پروژۀ اعمار ساختمان بند ذخیروی آبگردان در ولسوالی قادس خوردک ولایت بادغیس

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست رئیس جمهوری غنی شام روز گذشته در قصر دلگشای ارگ برگزار گردید و در آن ۲۳ مورد تدارکاتی بررسی شد که در نتیجه، تمامی موارد به ارزش بیش از ۶.۶ میلیارد افغانی منظور گردید.

 در آغاز، ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، درخواست منظوری اعطای قرارداد ثبت و راجستریشن تذکره‌های کاغذی را با استفاده از سیستم تکنالوژی بایومتریک که هزینۀ آن از پول صرفه‌جویی‌شده از پروژۀ وسایل و سیستم بایومتریک برای انتخابات پارلمانی که با کمپنی درمالوگ آلمان عقد گردیده بود و هزینۀ آن بیش از ۹۸۸ هزار یورو می باشد، پرداخت ‌گردد به جلسه ارایه نمود که پس از بررسی و مداقه، مورد تایید کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت.

  پس ازآن، طبق اجندا درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژۀ اعمار ساختمان بند ذخیروی آبگردان در ولسوالی قادس خوردک ولایت بادغیس مربوط وزارت احیاء و انکشاف دهات نیز از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.

 حین منظوری این پروژه، رئیس‌جمهور غنی به وزارت‌های احیاء و انکشاف دهات و مالیه وظیفه سپرد تا با داوطلب پیشنهادی صحبت شود تا کار توسط خود این شرکت هرچه‌عاجل آغاز گردد و این پروژه به بهره‌برداری سپرده شود.

 علاوه برآن، سه درخواست منظوری اعطای قراردادهای پروژۀ ساختمان سرک ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا شامل چهار بخش به طول۱۵.۵ کیلومتر و قرارداد پروژۀ بازسازی سرک اتصالی پل ابدال به طول ۱۲ کیلومتر بخش اول- لات اول فرش جغلی ولایت بامیان منظور گردید و قرارداد حفظ و مراقبت شاهراه کابل-غزنی بخش دوم به‌طول ۴۰ کیلومتر مربوط وزارت ترانسپورت در پرنسیب منظور گردید و به این وزارت هدایت داده شد تا پروژه های حفظ و مراقبت در وزارت ترانسپورت را بررسی نموده و گزارش جامع آن‌ را به مقام عالی ریاست‌جمهوری ارایه نماید.

 از سوی دیگر، ادارۀ تدارکات ملی یادداشت پیرامون قرارداد تهیه و تدارک توزیع کوپون‌های مساعدتی مواد غذایی برای ورثۀ شهدای کشور را به جلسه ارایه نمود. به اساس این درخواست، توزیع کوپون برای ورثۀ شهدا نه تنها در کابل، بلکه در ۶ ولایت مرکزی دیگر برای ۱۲هزار ورثۀ شهدای نیروهای امنیتی هم‌زمان آغاز می‌گردد که از سوی کمیسیون تدارکات ملی مورد تایید قرار گرفت.

 درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژۀ تهیه و تدارک دو نوع واکسین برای حجاج در سال ۱۳۹۸ مربوط ریاست اقلام عام ادارۀ تدارکات ملی، مورد تایید کمیسیون قرار گرفت.

 درخواست منظوری اعطای قرارداد خدمات امنیتی هوتل انترکانتیننتال با ریاست عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله مربوط وزارت مالیه، پس از بررسی و مداقه مورد تایید کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت.

 رئیس‌جمهور به وزارت صحت عامه وظیفه سپرد که شکایات مردم نیمروز، به خصوص شکایات زنان این ولایت را در رابطه به وضعیت خدمات صحی، بررسی جدی نماید.

 تحقق فیصله در رابطه به پروژۀ تثبیت کیفیت مواد نفتی ادارۀ ملی استندرد منظور گردید و به این اداره وظیفه سپرده شد تا ظرفیت‌های تخنیکی‌اش را بررسی نماید.

در همین‌حال وزارت معادن و پترولیم یادداشت پیرامون درخواست شمولیت داوطلب برتر (غضنفر گروپ) به دور بعدی (پروسه مذاکرات) در پروژۀ سمنت سمنگان را به جلسه مطرح کرد که پس از بررسی‌های همه‌جانبه، از سوی کمیسیون تدارکات ملی در پرنسیب منظور گردید و به این وزارت وظیفه سپرده شد تا گزارش مکمل آن را به این کمیسیون ارایه نماید.

 درخواست منظوری تعدیل قرارداد (تمدید میعاد با فزایش قیمت) پروژۀ مشورتی جهت تطبیق و نظارت پروژۀ توسعه و انتقال لین برق شمال- جنوب افغانستان مربوط د افغانستان برشنا شرکت منظور گردید.

 درخواست منظوری تمدید میعاد قرارداد پروژۀ بازسازی سرک از دو آب الی پل دهنه پیار الی مندول، فاز دوم- لات اول به طول ۱۱ کیلومتر فرش جغلی ولایت نورستان، زون شرق مربوط وزارت ترانسپورت منظور گردید و رئیس‌جمهور غنی به این وزارت هدایت داد تا در تفاهم با وزارت مالیه، کار روی قیرریزی این سرک را درپیش گیرد.

 در اخیر جلسه، دو درخواست منظوری فسخ قرارداد (لات سوم اعمار ۱۲.۲ کیلو متر سرک اسفالت با ساختمان‌های آب‌رَو آن در ولسوالی اندراب ولایت بغلان) مربوط وزارت احیا و انکشاف دهات و درخواست منظوری فسخ قرارداد پروژۀ دیزاین، نصب، ساختمان، تست و فعال‌سازی سب‌استیشن۲۲۰/۱۱۰/۲۰ نورُالجهاد ولایت هرات مربوط د افغانستان برشنا‌شرکت، از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.