اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به حمله تروریستی امروز در شهر کابل

ارگ کابل: دشنمان ثبات و پیشرفت افغانستان با انجام حمله تروریستی بالاى موتر محصلین در شهر کابل، ىک هموطن ما را شهىد و شماری را زخمی ساختند.

رئیس جمهور غنی این حمله تروریستی را شدیدا محکوم کرده، گفت که دشمنان افغانستان با انجام حملات بالای مساجد، تاسیسات، مراکز علمی و افراد ملکی، با ایجاد ترس و نا امیدی، نمی‌توانند باور مردم ما را  نسبت به آینده روشن، ثبات و پیشرفت کشور تضعیف نمایند.

رئیس‌جمهور غنی به خانواده قربانیان رویداد متذکره، مراتب عمیق غمشریکی و همدردی خویش را ابراز نمود و به شهیدان جنت فردوس و به زخمی ها شفای عاجل از بارگاه الهی استدعا می نماید.