اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به حمله تروریستی امروز در شهر جلال آباد

ارگ، کابل: رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جنایت امروزی تروریستان و فتنه گران را که در اثر انفجار ماین تعبیه شده از سوی آنان در ناحیه دوم شهر جلال آباد، یک تن از هموطنان ما شهید و شمار دیگری زخمی شدند، به شدیدترین الفاظ محکوم می کند.

تروریستان وحشی با انجام این چنین حملات جنایتکارانه، شکست های شان را پنهان نمی توانند و نه هم ارادۀ قوی مردم ما را برای آینده روشن تضعیف می توانند، زیرا نیروهای بیدار امنیتی و دفاعی ما در هر گوشه و کنار این سرزمین آنان را شناسایی و سرکوب می کنند.

رئیس جمهور غنی ضمن اینکه به ارگان های مربوطه به خاطر بررسی همه جانبه رویداد مذکور و تداوی مجروحین هدایت داد، به خانواده های قربانیان غمشریکی و تسلیت خویش را ابراز نمود.