اعلامیه ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند به تهدید مردم از سوی گروه طالبان

گروه طالبان طی اعلامیه یی مردم افغانستان را تهدید کرده است که در صورت اشتراک در انتخابات، آنها را مورد حمله  قرار خواهد داد.

اشتراک در انتخابات و تعیین اولی‌الامر از طریق رای مستقیم، حق شرعی و قانونی مردم افغانستان است. دولت افغانستان تمام آمادگی های لازم را برای تدویر انتخابات آزاد، شفاف و سرتاسری اتخاذ نموده تا شهروندان افغانستان بتوانند به گونه مستقیم در مورد تعیین زعامت مشروع برای کشورشان سهم بگیرند.

برعکس ادعای طالبان، که همین اکنون در قطر با ایالات متحده امریکا وارد مذاکره هستند، بخش اعظم بودجه انتخابات از جانب دولت افغانستان تامین گردیده و مدیریت کامل این پروسه به دوش افغان هاست. همانگونه که اعضای محترم ولسی جرگه افغانستان به مثابه نمایندگان منتخب مردم افغانستان، امروز نیز با اصدار مصوبه‌یی از تدویر انتخابات در زمان معین آن پشتیبانی نمودند.

حکومت افغانستان یکبار دیگر از تمام نهادهایی که در تدویر انتخابات سهیم اند، می خواهد تا انتخابات را به وقت و زمان معین آن تدویر نمایند.

 نیروهای امنیتی افغانستان که فرزندان اصیل این کشور اند، به گونه کامل آماده هستند تا از مردم افغانستان در برابر این گونه تهدیدها حفاظت نموده و نخواهند گذاشت هیچ کسی مانع حق اشتراک شان در تعیین سرنوشت شان شود. به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به گونه قاطع هدایت داده می شود تا نگذارند این پروسه ملی و سرنوشت ساز مختل گردد.

از گروه طالبان که در ظاهر شعار صلح را سر می دهند ولی در عمل به طور روزمره مردم افغانستان را تهدید به مرگ می کنند، می خواهیم تا صلح خواهی را در عمل نشان داده و از تهدید مردم افغانستان خود داری کنند.

مردم افغانستان در گذشته هم ثابت کرده اند که تهدید و هراساندن دشمنان افغانستان نمی تواند، مانع اشتراک شان در پروسه های ملی و سرنوشت ساز شوند.

مردم ما این بار نیز به پای صندوق های رای  خواهند رفت و زعامت آینده کشور خود را از طریق رای مستقیم خود تعیین خواهند کرد، تا دشمنان آزادی مردم افغانستان سیه روی شوند.