رئیس جمهور غنی: تامین امنیت فراه اولویت حکومت است

رئیس جمهور غنی: تامین امنیت فراه اولویت حکومت است

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به هدف بررسی روند کمک رسانی ها به آسیب دیدگان سیلاب ها در ولایت فراه، صبح امروز به این ولایت رسید و از سوی مقامات ملکی و نظامی آن ولایت مورد استقبال قرار گرفت.

سپس رئیس جمهور با اعضای شورای ولایتی فراه دیدار کرد که در آن الحاج داد الله قانع به نمایندگی از دیگران صحبت نمود. وی ضمن حمایت از برنامه صلح حکومت خواستار توجه به امنیت، مدیریت آب ها، تسریع روند ساخت بند بخش آباد، ساخت سرک ابونصرفراهی، صادرات محصولات زراعتی، ایجاد سبزخانه ها و رسیدگی به آسیب دیدگان سیلاب های اخیر، گردید.

سپس رئیس جمهور غنی بخاطر شهادت اعضای شورای ولایتی فراه، به آنان تسلیت داد و گفت که حکومت در بخش مدیریت آب اراده مستحکم دارد و کار بند بخش آباد به سرعت جریان دارد. وی افزود، ولایت فراه در بخش زراعت ظرفیت عالی دارد و محصولات زراعتی ولایت فراه چون انار به بازارهای جهانی صادر خواهد گردید.

رئیس جمهور کشور گفت که تامین امنیت ولایت فراه از اولویت های حکومت می باشد و در این بخش تمرکز جدی وجود دارد و بررسی ها در حال انجام شدن است تا چگونه از قوای موجود برای تامین امنیت این ولایت استفاده اعظمی صورت گیرد. وی افزود، برق ولایت فراه از طریق برق وارداتی ترکمنستان تامین خواهد گردید.

همچنان رئیس جمهور به وزرات زراعت، آبیاری و مالداری هدایت داد تا سبزخانه های زراعتی که در سیلاب های اخیر تخریب شده اند دوباره احیا و بخاطر جلوگیری از سیلاب ها، کانال های آب مستحکم گردند.