رئیس جمهور غنی: تسلیم گذشته نمی شویم، با نیت، اراده و تعهد به بحران ها نقطۀ پایان می گذاریم

رئیس جمهور غنی: تسلیم گذشته نمی شویم، با نیت، اراده و تعهد به بحران ها نقطۀ پایان می گذاریم

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز در مراسم معرفی احمدضیا سراج سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی، اشتراک و سخنرانی کرد.

در مراسمی که بدین مناسبت در تالار وزارت دفاع ملی برگزار شده بود، رئیس جمهور گفت: نخست حلول دهۀ محرم و روز شهادت شهید احمدشاه مسعود و هفته شهید و همچنان شهدای پرافتخار دیگر ما شهید مزاری، شهید استاد ربانی، شهید کاظمی، شهید حاجی عبدالقدیر، شهید حاجی عبدالحق، شهید جنرال رازق و شهدای افتخار آفرین قوای امنیتی و دفاعی و راه آزادی کشور را تسلیت می گویم و امروز روزیست که می خواهم از قوای دلیر، قهرمان، شجاع و وطندوست ابراز امتنان نمایم.

رئیس جمهور افزود: قهرمانی های شما موجب سربلندی ملت و سرقوماندان اعلی قوای مسلح تان شده است و در شرایط دشوار شجاعانه عمل کردید و پیروزی شما را در  ولسوالی های وردوج و یمگان ولایت بدخشان تبریک می گویم.

رئیس جمهور کشور گفت: این حقیقت را باید بدانید که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان نه شکست خورده اند و نه هم شکست می خورند، زیرا در اینجا ظرفیت، نیت و اراده وجود دارد.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی خطاب نیروهای امنیتی و دفاعی کشور گفت: شما از وجب وجب خاک این کشور دفاع می کنید و فرزندان اصیل این وطن هستید.

وی اضافه کرد: قوای امنیتی و دفاعی، پولیس ملی، امنیت ملی و اردوی ملی ما مانند یک مشت محکم اند و هر سه قوا یک سلسلۀ زنجیرۀ یی می باشند که به صورت اساسی وصل شده اند و هر روز قوی تر می شوند.

رئیس جمهور تصریح نمود: قوای امنیتی و دفاعی ما از دشمنان ما فرق دارند. ما پاسخگو و حسابده هستیم. یک سنت نجیبۀ که رئیس پیشین امنیت ملی بجا گذاشت این است که خود را مسئول اشتباهات زیردستان خود دانست و استعفا داد.

رئیس جمهور کشور گفت که ملکیت پروسۀ صلح از مردم افغانستان است و صلح افغانستان سمتی، قومی و حزبی نیست، بلکه خواست تمام مردم افغانستان می باشد.

وی افزود که طرح صلح افغانی است و عملی ساختن آن نیز افغانی خواهد بود. ما بودیم که اجماع ملی، منطقوی و بین المللی را در رابطه به صلح و شرایط را برای آن ایجاد کردیم، اما طالبان فکر نادرست کردند، این ملت به زور هرگز تسلیم نمی شود.

رئیس جمهور گفت که اگر ما باعزت و در پرتو حقایق صحبت می کنیم، معنایش ضعف نیست، راه ما واضح است. ما صلح پایدار و باعزت را انتخاب کرده ایم و به عقب بر نمی گردیم.

رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد که مالک، طراح و عملی کنندۀ صلح افغان ها است. از من هرگونه قربانی می خواهید حاضرم، اما جمهوری اسلامی افغانستان قابل معامله نیست و همچنان قانون اساسی و حقوق اساسی زنان و مردان این سرزمین قابل معامله نمی باشند.

وی گفت که یک ملت آزاد همیشه تصامیم خود را باید به گونۀ آزادانه بگیرد. ما نظام های مختلف را تجربه کرده ایم، تنها راه حل بحران های میراثی چهل ساله، تطبیق قانون اساسی و برگزاری انتخابات می باشد.

رئیس جمهور از قوای امنیتی و دفاعی کشور بخاطر تامین امنیت انتخابات پارلمانی ابراز امتنان کرده، گفت که در آن زمان برای شما لقب پاسداران مردم سالاری داده بودم.

وی افزود که وظیفۀ قوای امنیتی و دفاعی کشور در روزهای آینده این است که زمینه برگزاری یک انتخابات سرتاسری، شفاف و افغانستان شمول را فراهم نمایند.

رئیس جمهور در اخیر سخنانش ضمن آرزوی موفقیت به رئیس جدید ریاست عمومی امنیت ملی، گفت که تسلیم گذشته نمی شویم، با نیت، اراده و تعهد به بحران های گذشته نقطۀ پایان می گذاریم و جایگاه قوای امنیتی و دفاعی ما و شهدای این ارگان ها به خط زرین ثبت تاریخ خواهد شد.

در این مراسم محمد معصوم ستانکزی سرپرست پیشین ریاست عمومی امنیت ملی نیز صحبت کرد و ضمن تاکید بر اینکه نباید مجاهدینی را که در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی در سراسر کشور از وجب وجب این خاک دفاع کرده اند، فراموش کرد، گفت که امروز نیروهای امنیتی و دفاعی کشور حمایت سراسری مردم کشور را با خود دارند.

ستانکزی گفت که نهاد امنیت ملی یک نهاد با اعتبار نه تنها در کشور بلکه به سطح منطقه می باشد و این نهادی نیست که در یک روز ایجاد شده باشد، بلکه ستون های آن گام به گام گذاشته شده است.

وی افزود که شماری فکر می کنند که سازمان استخباراتی افغانستان سیاسی عمل می کند، اما هر تصمیمی که در اینجا گرفته شده بر اساس قضاوت های مسلکی بوده است.

سرپرست پیشین ریاست عمومی امنیت ملی با اشاره به سنت نامناسب فاش نمودن اسرار اداره گفت که مامورین یک سازمان باید راز سازمان را در سینه حفظ کند. وی افزود که اصول و ضوابط باید جای احساسات را بگیرد.

همچنان در این مراسم احمد ضیا سراج سرپرست جدید ریاست عمومی امنیت ملی صحبت کرد و ضمن تشکری از اعتماد رئیس جمهور و رهبری حکومت گفت که به نمایندگی از نیروهای امنیتی تعهد می سپارم تا بخاطر برآورده ساختن توقعات مردم کشور و رهبری حکومت از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزم.

وی راهی را که دشمن انتخاب کرده است، نادرست خوانده گفت که این راه جز قتل و زمینۀ سازی برای فعالیت های تروریستی و تخریبی چیز دیگری نیست.

سرپرست جدید امنیت ملی گفت: پیام من به نمایندگی از نیروهای امنیتی این است که تا یک تن از این نیروها زنده باشد ما حاضر نیستیم که دشمن به نیات شوم خود برسد و آزادی های مردم را سلب نمایند.

سراج افزود که ما روزهای تاریخی را در پیشرو داریم و تعهد می سپارم که ماموریت خود را تحت قیادت رهبری مدبرانه رئیس جمهور به دقت انجام می دهیم.

وی در اخیر سخنانش گفت که ظرفیت های بشری و تخنیکی ریاست عمومی امنیت ملی در حال رشد است و روز به روز ساحه فعالیت افراد مخرب و تروریستان را تنگ تر می سازد.

احمد ضیا سراج در اخیر سخنانش نقش و همکاری مردم را در تامین امنیت مهم خوانده گفت که ما روابط خویش را با مردم و نهادهای امنیتی بیشتر تقویت می بخشیم. وی افزود که برنامه و استراتیژی روشن برای پنج سال داریم و تغییر و تبدیلی مانع تطبیق این استراتیژی نمی شود.