جلسه ای تحت ریاست رئیس جمهور غنی، پلان توزیع تذکره های الکترونیکی را در پرنسیب مورد تایید قرار داد

جلسه ای تحت ریاست رئیس جمهور غنی، پلان توزیع تذکره های الکترونیکی را در پرنسیب مورد تایید قرار داد

جلسه ای تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور آمادگی ها برای توزیع تذکره های الکترونیکی عصر امروز در ارگ دایر گردید.

در این جلسه قانونپوه سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، طارق شاه بهرامی معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله، عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی اداره امور، محمد اکرم خپلواک نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی و هیات رهبری ادارۀ ثبت احوال نفوس(تذکره الکترونیکی) حضور داشتند.

ابتدا رفیع الدین ملکزی مشاور رئیس جمهور و همایون محتاط رئیس عمومی اداره توزیع تذکره الکترونیکی، پلان خویش را در مورد آمادگی های تخنیکی بخاطر توزیع تذکره های الکترونیکی به جلسه ارائه کردند.

جلسه، پلان متذکره را در پرنسیب مورد تایید قرار داد و به ادارات ذیربط هدایت داده شد تا تمام آمادگی های خود را در مدت ۹۰ روز تکمیل نموده، توزیع تذکره الکترونیکی را آغاز نمایند.#

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0