رئیس‌جمهور غنی در دیدار با رئیس سازمان صحی جهان، بر محو پولیو در کشور تاکید ورزید

رئیس‌جمهور غنی در دیدار با رئیس سازمان صحی جهان، بر محو پولیو در کشور تاکید ورزید

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، عصر امروز با داکتر تدروس ادهانوم رئیس سازمان صحی جهان، در قصر گل‌خانۀ ارگ دیدار کرد.

رئیس‌جمهور غنی ضمن خوش‌آمدید به هیات سازمان صحی جهان، از همکاری‌های دوام‌دار این سازمان در بخش صحت با افغانستان قدردانی نمود. وی افزود که ظرفیت‌های خوبی در بخش صحت در افغانستان به‌وجود آمده است که نکتۀ امید‌بخش برای آیندۀ سکتور صحی در این کشور می‌باشد.

رئیس‌جمهور کشور با تاکید گفت که مهم‌ترین مساله برای ما محو بیماری پولیو در افغانستان می‌باشد. رئیس‌جمهور گفت: با وجود اینکه از سوی نهادهای جهانی، منابع زیادی برای محو پولیو در افغانستان به مصرف رسیده است، اما هنوز هم اطفال این کشور از این بیماری رنج می‌برند و نیاز است که در این عرصه، تلاش‌های زیادی صورت گیرد.

همچنان رئیس‌جمهور غنی از رئیس سازمان صحی جهان، خواستار افزایش همکاری‌ها در بخش‌های صحت طفل و مادر و بخش های دیگر گردید.

در مقابل، رئیس سازمان صحی جهان از افزایش تلاش‌های این سازمان در زمینۀ محو پولیو در افغانستان اطمینان داد و افزود که سازمان صحی جهان با درنظرداشت اولویت‌های افغانستان در بخش صحت،  به همکاری خود ادامه خواهد داد.