رئیس جمهور غنی، گزارش پیشرفت کار تهیۀ پلان استراتیژیک پنج شهر کشور را استماع کرد

رئیس جمهور غنی، گزارش پیشرفت کار تهیۀ پلان استراتیژیک پنج شهر کشور را استماع کرد

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام امروز از طریق ویدیو کنفرانس، گزارش پیشرفت کار تهیۀ پلان استراتیژیک پنج شهر کشور را که شامل شهرهای  مزارشریف، هرات، کندهار، جلال آباد و خوست می‌شود و از سوی کمپنی ساساکی تهیه می‌گردد، استماع نمود.

در این ویدیو کنفرانس که در قصر چهارچنار ارگ انجام شد، ابتدا جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی در خصوص شامل ساختن مراکز اکادمیک و پوهنتون‌ها در تسریع این پلان، گنجانیدن پروژه های منطقوی در پلان متذکره، بازبینی قوانین و پالیسی ها به ‌شمول قانون شاروالی‌ها و پالیسی زمین، ایجاد کمیتۀ رهبری در سطح دولت، ایجاد ریاست پلان انکشاف شهری در وزارت شهرسازی و اراضی بخاطر تطبیق همچون پلان‌ها و ظرفیت سازی، معلومات ارائه کرد.

بعداً تیم ساساکی گزارش خویش را در مورد پیشرفت کار تهیۀ پلان استراتیژیک پنج شهر مذکور ارائه نمود.

تیم ساساکی گفت که  پلان متذکره در مدت یک سال آینده ترتیب می گردد و بعد از ترتیب، بخاطر تطبیق آن از ۵ الی ۸ پروژه زیربنایی شهری ذریعه پروژۀ سرمایه گذاری شهرها که از سوی بانک جهانی تمویل می گردد، در چوکات معنیت شاروالی‌های ارگان‌های محل تطبیق می‌شود.

رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش متذکره، در مورد اتصال شهرها، اهمیت معادن، آب، انرژی، ترانسپورت و منابع بشری در شهرهای یاد شده، ارتباط این شهرها با همدیگر، تمرکز روی پلانگذاری و خودکفایی شهرهای مزارشریف، هرات، کندهار، جلال آباد و خوست از نگاه اقتصادی و مزیت‌های رقابتی این شهرها با شهرهای همسایه صحبت کرد و از تلاش‌های تیم ساساکی در تهیۀ پلان استراتیژیک این شهرها و همکاری وزارت شهرسازی و اراضی، تشکر کرد.

ساساکی یک کمپنی پلان‌گذاری و طراحی شهری است که دفتر مرکزی آن در شهر بوستون ایالات متحدۀ امریکا واقع بوده و تیم متخصص و مسلکی شهرسازی آن در بیش از چهل کشور جهان، تجربه بین المللی دارد و همچنان این کمپنی چارچوب طراحی شهر کابل را قبلاً تهیه نموده است.