رئیس جمهور غنی قوماندان فرماندهی مرکزی اردوی امریکا را به حضور پذیرفت

رئیس جمهور غنی قوماندان فرماندهی مرکزی اردوی امریکا را به حضور پذیرفت

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، بعد از ظهر امروز جنرال مک کینزی قوماندان فرماندهی مرکزی اردوی ایالات متحدۀ امریکا را به حضور پذیرفت.

در این دیدار هر دوجانب در مورد مبارزه مشترک با تروریزم، مسایل منطقوی و تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس جمهور غنی ضمن خوش آمدید به جنرال مک کینزی، از همکاری های ایالات متحدۀ امریکا در بخش های مختلف در افغانستان قدردانی کرد و برای موصوف در ماموریت جدید، آرزوی موفقیت نمود.

در مقابل، جنرال مک کینزی گفت که ایالات متحدۀ امریکا همکار استراتیژیک حکومت افغانستان می باشد و ما تلاش خواهیم کرد تا در راستای آموزش، تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تمرکز بیشتر نمائیم.