رئیس جمهور غنی با هیات افغانستان در نشست قطر، دیدار نمود

رئیس جمهور غنی با هیات افغانستان در نشست قطر، دیدار نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز با هیات اشتراک کننده از جانب افغانستان در نشست قطر، دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، هیات متذکره در مورد سفر شان به قطر و نشست متذکره به رئیس جمهور معلومات داده، گفتند که در این نشست روی وحدت ملی، ارزش های نوین، حفظ دستآوردها و پیشرفت های ۱۸ سال گذشته، تبادل نظر کردند.

آنان ابراز امیدواری نمودند که این نشست بتواند گامی در جهت آغاز گفتگوی مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان باشد.

در مقابل رئیس جمهور غنی ضمن تشکر از هیات متذکره، گفت که اشتراک شما یک آغاز خوب بود و با نمایندگی تان خواست برحق ملت مردم افغانستان را با جانب طالبان مطرح کردید.

رئیس جمهور با بیان اینکه مفاهمه مهم است و ما در تمام مراحل به مفاهمه نیاز داریم، افزود که یگانه راه معقول در پیشرفت صلح این است که طالبان وارد گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان شوند.

رئیس جمهور غنی گفت که از جانب ما برای مذاکرات آمادگی کامل وجود دارد و با آنکه قطعنامه شما الزام آور نیست، حکومت افغانستان به آن احترام و ارج می گذارد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که معمولاً در مذاکرات مسایل دشوار و بحث برانگیز مطرح می شوند، اما حکومت افغانستان بخاطر رسیدن به صلح و ثبات پایدار، به تلاش های خویش ادامه خواهد داد.