اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به حمله تروریستی در یک مراسم عروسی در ولایت ننگرهار

ارگ، کابل: دشمنان افغانستان به دوام جنایات شان، امروز با حملۀ تروریستی بر یک مراسم عروسی در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار، شماری از هموطنان ما را شهید و زخمی کردند.
رئیس جمهور غنی ضمن محکوم نمودن این حملۀ تروریستی، گفت که دشمنان افغانستان با هدف قراردادن افراد ملکی به ویژه زنان و کودکان و آسیب رساندن به تاسیسات عامه، بجز نفرت و انزجار مردم، چیز دیگری را بدست آورده نمی توانند.
رئیس جمهور کشور به مسئولین مربوطه بخاطر شناسایی، توقیف و مجازات عاملین این رویداد جنایتکارانه و همچنان تداوی مجروحین و رسیدگی به خانواده های شهدا، هدایات لازم داد.
رئیس جمهور غنی مراتب تسلیت و همدردی خویش را به مردم ولایت ننگرهار ابراز می کند و برای مجروحین شفای کامل از درگاه ایزد متعال آرزو می نماید.