داکتر اشرف غنی احمدزی با نماینده خاص ملل متحد در افغانستان، دیدار کرد

داکتر اشرف غنی احمدزی با نماینده خاص ملل متحد در افغانستان، دیدار کرد

داکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز با یان کوبیش نماینده خاص ملل متحد در افغانستان دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، آقای یان کوبیش سخنان رئیس جمهور کشور در مراسم تحلیف و عزم و اراده موصوف را در راستای تغیرات مثبت در افغانستان ستایش کرد و از امضای قرار داد امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا و همچنان آغاز بررسی مجدد دوسیه کابل بانک استقبال نمود.

وی مراتب تبریکی بانکی مون سرمنشی سازمان ملل متحد را به رئیس جمهور کشور بخاطر انتخاب شان بحیث رئیس جمهور افغانستان، ابراز کرد و از تداوم حمایت و مساعدت ملل متحد به افغانستان اطمینان داد.

در مقابل رئیس جمهور داکتر اشرف غنی احمدزی از تلاش های یان کوبیش در رابطه به تفتیش آرای انتخابات ریاست جمهوری تشکری کرد و خواستار تسریع کمک های سازمان ملل متحد به مردم افغانستان قبل از فرا رسیدن زمستان گردید.