گزارش مصوبات شورای وزیران مورخ ۱۰ میزان سال ۱۳۹۳

نخستین جلسه  کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در دور سوم ریاست جمهوری، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید و آروزی سعادت برای مردم کشور، عصر امروز در قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوری دایرگردید.

ابتدا، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان فرا رسیدن ایام خجسته عید سعید اضحی را به کافه امت مسلمه جهان بخصوص مردم مسلمان افغانستان تبریک و تهنیت گفته، برای آنها عید پر میمنت را از بارگاه ایزد متعال استدعا نمودند.

بعداً، جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از عرض خوش آمدید به اعضای کابینه و ابراز تشکری از وزرای سرپرست به صورت فردی و در مجموع به عنوان کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، گفتند؛ وزرای محترم سرپرست اولین گروپ از اعضای کابینه جمهوری اسلامی افغانستان میباشند که تحت قیادت جلالتمآب حامد کرزی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی افغانستان به انتقال مسالمت آمیز قدرت اقدام نمودند و این اقدام شان قابل قدر و تمجید میباشد.

جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، محترم حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق را یک شخص خدمتگزار، وطندوست و سیاستمدار کار فهم خوانده، از اعضای کابینه خواستند تا در امور کاری با ایشان مشورت مداوم نمایند.

جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، افزودند؛ جا دارد از قوای مسلح کشور به صورت اخص به خاطر تأمین امنیت پروسه های انتخاباتی و پروسه سیاسی متعاقب آن مانند پروسه انتقال قدرت و پذیرائی از مهمانان تشکری و قدردانی نمایم. ایشان به وزرای دفاع ملی، امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی هدایت دادند تا پیام امتنانیه جلالتمآب رئیس جمهوری و اعضای کابینه را به تمام صفوف نیروی های مسلح کشور برسانند.

سپس، جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از تلاش و پشت کاری همه جانبه ادارات محلی کشور و در راس آن اداره مستقل ارگان های محل که با قبولی شرایط دشوار و چالش های بی شمار در تدویر انتخابات و هماهنگی لازم برای پروسه های بعدی آن اقدامات بجا و قابل تقدیر را نموده اند، تشکری نمود.
جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به نمایندگی از حکومت وحدت ملی و تمام اعضای آن از مقامات حکومتی تشکری نموده، وزرای سرپرست و اعضای کابینه را بزرگان کشور و شخصیت های وطنپرست خواند.

طبق اجندا، موضوع سپاسگذاری و تقدیر از کارکرد جلالتمآب حامد کرزی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی افغانستان به جلسه مطرح و به اتفاق آرا فیصله صورت گرفت تا نام میدان هوائی بین المللی کابل را منبعد به نام میدان هوائی بین المللی حامد کرزی مسمی گردد. کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به کمیسیون نامگزاری وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه سپرد تا بخاطر تحقق فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان اجراآت لازم را مرعی داشته، میکانیزم تغییر نام میدان هوائی بین المللی کابل را به میدان هوائی بین المللی حامد کرزی ترتیب و مقام ریاست جمهوری ارائه نمایند.

سپس، موضوع واگذاری موقت محل رهایشی رئیس جمهور بازنشسته با ذکر این حقیقت که جلالتمآب حامد کرزی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی افغانستان در شهر کابل کدام ملکیت شخصی ندارد و فعلاً در تعمیری زند گی می نماید که از طرف دولت برایشان تدارک دیده شده است، به جلسه مطرح و فیصله صورت گرفت تا ملکیت تعمیر متذکره موقتاً به جلالتمآب حامد کرزی اهدا گردد. کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت عدلیه را موظف نمود تا طبق صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان قانون اهدای ملکیت های دولتی را به اسرع وقت ترتیب، پروسه قانونی اهدای ملکیت فوق الذکر را طبق قانون جدید برای جلالتمآب حامد کرزی طی مراحل نماید.

متعاقباً، موضوع تداوم امور کاری و جلوگیری از خلای قدرت در وزارتها، ادارات مستقل دولتی و ادارات محلی با تاکید جلالتمآب رئیس جمهوری روی این اصل که صلاحیت های وزرای سرپرست بصورت واضح پا برجا میباشد و در آن هیچ نوع تغییر وجود ندارد، به کابینه مطرح و بتاسی از احکام مقام ریاست جمهوری مبنی بر سرپرستی وزارت ها و ادارات مستقل دولتی مورد تائید و تصویب قرار گرفته، تاکید گردید که در جریان سرپرستی، وزارت ها، ادارات مستقل دولتی، ولایات و ولسوالی ها از هر نوع مقرری و انفکاک اجتناب ورزیده، در حالات ضروری قبلاً به استیذان مقام ریاست جمهوری رسانیده شود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در ضمن فیصله نمود تا منبعد مجالس مشترک والیان و وزرا بخاطر هماهنگی بیشتر در سطوح مرکزی و محلی و حل مشکلات حکومتداری، در صورت امکان، حداقل در ماه یکبار دایر گردد.

در ادامه، موضوع ارائه گزارش مکمل کار های انجام شده در وزارت ها و ادارات مستقل دولتی طی دوازده سال گذشته با ارائه اسناد ضروری، پلانهای طرح شده، برنامه های کاری، تجارب حاصله و مشکلات فرا راه امور و راه حل های پیشبینی شده به جلسه پیشکش فیصله صورت گرفت تا وزارت ها و ادارات مستقل دولتی خلاصه گزارشات را طوری ترتیب نمایند که در آن نکات عمده که به تصمیم گیری سیاسی نیاز دارد از بخشهای تخنیکی جدا گردیده، با پیشنهاد ها و راه های حل آن توام با کاپی مکمل گزارش به مقام ریاست جمهوری ارائه نمایند.

سپس، وزارت عدلیه موظف گردید تا بالای اسناد تقنینی موجود در مورد صلاحیت ها و پروسیجر های کاری جلسات کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تجدید نظر نمود، طرح پیشنهادی خود را به جلسات کابینه ارائه نمایند.

به همین ترتیب، به وزارت ها و ادارات مستقل دولتی وظیفه سپرده شد تا طی پانزده یوم اعتبار از تاریخ صدور این فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، گزارش وضعیت استخدام کادر های خدمات ملکی، پستهای سیاسی و کارکنان قرادادی شانرا با تفکیک جنسیت، درجه تحصیل، میعاد خدمت و سن آماده نموده، از طریق ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به مقام ریاست جمهوری ارائه نماید.

در اخیر جلسه، چگونگی بررسی تمام قراردادهای عمده را که از جانب وزارتها و ادارات دولتی با شرکت ها و نهاد های سکتور خصوصی منعقد گردیده به جلسه مطرح و فیصله صورت گرفت تا کاپی های تمام قراردادهای یاد شده طبق تذکر جلسه از جانب وزارت های اقتصاد و مالیه توحید و غرض غور و بررسی از طریق ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به مقام ریاست جمهوری ارائه گردد.