رئیس جمهور غنی: تعهد من این است که در عرصه های عدلی و قضایی سرمایه گذاری اساسی نمایم

رئیس جمهور غنی: تعهد من این است که در عرصه های عدلی و قضایی سرمایه گذاری اساسی نمایم

داکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز با شماری از اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر دیدار کرد.

در این دیدار اعضای آن کمیسیون حمایت شانرا از اقدامات و اصلاحات رئیس جمهور غنی در زمینه حقوق بشر بخصوص حقوق زنان، اعلام کردند.

آنان همچنان اظهار آرزومندی نمودند که بر اساس همین اصلاحات، از این پس زنان بتوانند مطابق توانایی های خویش مقام اصلی شانرا بدست آورند.

رئیس جمهور داکتر اشرف غنی با تشکری از اعضای کمیسیون حقوق بشر، خواستار همکاری و پیشنهادات مشخص شان در رابطه به حقوق بشر گردید.

رئیس جمهور غنی افزود که کمیسیون مستقل حقوق بشر در زمینه حقوق بشر پیشنهادات روشن را به حکومت ارائه نماید و در اخیر سال بر اساس همین پیشنهادات، کار های حکومت را ارزیابی کنند.

داکتر غنی خاطر نشان کرد: ما کار های زیادی را از نگاه حقوق بشر در پیشرو داریم، تعهد من این است که در عرصه های عدلی و قضایی سرمایه گذاری اساسی نمایم.

رئیس جمهور غنی با تاکید گفت: هیچ فردی در راستای تطبیق وعده های ما در زمینه دفاع از حقوق زنان شک نداشته باشد.