رئیس جمهور موافقتنامهء نقطه اتصال سرحدی میان افغانستان، چین و تاجکستان را توشیح کرد

رئیس جمهور موافقتنامهء نقطه اتصال سرحدی میان افغانستان، چین و تاجکستان را توشیح کرد

داکتر اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز طی فرمانی موافقتنامه میان افغانستان، چین و تاجکستان در مورد نقطه اتصال سرحدی میان سه کشور را توشیح کرد.

در مراسمی که بدین مناسبت در ارگ انجام شد و در آن داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان و سفرای جمهوری مردم چین و جمهوری تاجکستان مقیم کابل نیز حضور داشتند، رئیس جمهور بتاسی از حکم فقره ۱۶ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان موافقتنامه فی مابین افغانستان، چین و تاجکستان در مورد نقطه اتصال سرحدی میان سه کشور را که بر اساس مصوبات مورخ ۳۰ سرطان و ۶ میزان ۱۳۹۳ مشرانو  جرگهء شورای ملی در یک مقدمه و ۳ ماده تصدیق گردیده است، توشیح کرد.

رئیس جمهور غنی پس از توشیح فرمان مذکور طی سخنانی گفت: امروز برای ما جای افتخار است که به نماینده گی از حکومت وحدت ملی اولین فرمان را مورد نقطه اتصال  سرحدی میان دو همسایه عزیز ما جمهوری مردم چین و جمهوری تاجکستان توشیح می کنم. نقطه اتصال سرحدی به اساس این موافقتنامه تعین می شود و همه امور در این زمینه به دقت انجام شده است.

داکتر اشرف غنی افزود: یکی از مسایل که در سفر اخیرم به چین  روی آن صحبت کردیم، دهلیز واخان بود که انشاالله تعالی این راه افغانستان را به کشور بزرگ چین و اقتصاد عظیم آن کشور وصل خواهد ساخت و در عین حال همکاری ما با تاجکستان همیشه دوامدار بوده و می خواهم از رئیس جمهور تاجکستان و حکومت شان ابراز امتنان کنم که در قرارداد جدید برق، اندازهء صادرات خویش را به افغانستان افزایش دادند.