رئیس جمهور غنی: ما آماده هستیم تا برای ایجاد شفافیت، گام های لازم را برداریم

رئیس جمهور غنی: ما آماده هستیم تا برای ایجاد شفافیت، گام های لازم را برداریم

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به سلسلۀ جلسات کاری به منظور تضمین شفافیت و حسابدهی،  شام امروز با مسئولین شفاخانه سردار محمد داود خان و مسئولین ادارۀ آیسا، دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد و در آن محمد اسحق الکو سرپرست لوی څارنوالی و محمد یاسین عثمانی رئیس کمیتۀ نظارت و ارزیابی نیز حضور داشتند،  مسئولین شفاخانه سردار محمد داود خان و ادارۀ آیسا در پاسخ به گزارش کمیته ارزیابی و نظارت، جزئیات کامل کارکرد های ادارات مربوط شان را ارائه کردند.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پس از استماع گزارش های متذکره، گفت: ما آماده هستیم تا برای ایجاد شفافیت، گام های لازم را برداریم.

رئیس جمهور غنی برای سرعت بخشیدن هر چه زود تر تکمیل شدن دوسیه شفاخانه سردار محمد داود خان و بررسی ادارهء آیسا، هدایات لازم صادر کرد.